nm

יום ראשון, 18 במאי 2008

מתנות יום הולדת

לחץ להגדלה

גיליון התרשמות - ארץ אחרת

ניתן לקבל בדואר גיליון אחד חינם של מגזין ארץ אחרת ללא כל התחייבות. המגזין עוסק בנושא יעדיה ומהותה של החברה הישראלית

ארץ אחרת היא עמותה עצמאית המורכבת מיחידים הבאים ממגזרים שונים ומבתי-גידול, חינוך ואמונה נפרדים. אנו מעצבים יחד, מתוך בירור וליבון נוקבים, מגזין, אתר אינטרנט וימי עיון.

כתובת
אנחנו כתובת לישראלים החשים שבעיות מרכזיות בחיי החברה שלנו מוזנחות, ולא מתקיים בהן דיון ציבורי רחב בצורה הנאותה.

ראי לא מסחרי
מגזין ארץ אחרת מבקש להחזיר לראש סדר היום את הדיון הערכי בשאלת מהותה ויעדיה של החברה הישראלית.

התקווה
אנו סבורים כי שיקוף אמין של האנשים והבעיות החיים כאן עשוי להוביל להגדרה מחודשת של יעדי החברה, ולהתאוששותה בפועל.

המגזין רואה אור אחת לחודשיים החל מאוקטובר 2000.

אין תגובות: