nm

יום שלישי, 3 בפברואר 2009

מבצע "מה לא בסדר בתמונה?" וזוכים בערכות של פרופסור איינו.

מבצע "מה לא בסדר בתמונה?" וזוכים בערכות של פרופסור איינו.
מבצע "מה לא בסדר בתמונה?" וזוכים בערכות של פרופסור איינו...

http://safari.logitv.co.il/magazine/katavot.asp?id=212


כתבו להם (צריך להסביר ולנמק את התשובה) ותוכלו לזכותבערכת צמחים מגניבה של פרופסור איינו, לניסויי מדע וטבע בבית!
או שבערכה מדליקה לחקר הצלילים של פרופסור איינו.

לא הצלחתי ממש להבין מה הפרס יכול להיות ששניהם..


בהצלחה לכולם

אין תגובות: