nm

יום שישי, 6 בפברואר 2009

מקומות בילוי לחיילים בלבד


מקומות בילוי לחיילים חינם

ישנם הרבה מקומות אליהם חיילים יכולים להיכנס ללא תשלום. במקום זה ננסה לרכז את כל המקומות הללו

ירושלים

מוזיאון ישראל בירושלים - ניתן להיכנס למוזיאון לקבל אוזניות עם הסברים, ולצפות בדגם של ירושלים HolyLand ללא תשלום לחיילים.

אין תגובות: